Temel GNU/Linux Komutları

cd komutu

Bulunulan dizini değiştirmek için kullanılır.

$ cd ./klasörüm

pwd komutu

Hangi dizinde bulunduğumuzu gösterir.

$ pwd
/home/kaanksc/Desktop

cat komutu

Bir dosyanın içeriğini görmek için kullanılır.

$ cat dosya.txt
Merhaba Dünya

ls komutu

Bulunulan dizindeki içeriği görmek için kullanılır.

$ ls
deneme.txt  örnek.txt

Gizli Dosyaları görmek için ls -a kullanabilirsiniz.

mv komutu

Dosya ve klasörleri taşımak ve yeniden isimlerdirmek için kullanılır.

Taşıma örneği

mv ./kaan.txt /home/kaanksc/Documents/

Yukarıda kaan.txt dosyasını /home/kaanksc/Documents/ klasörüne taşıdık.

Yeniden İsimlendirme Örneği

mv deneme.txt deneme2.txt

cp komutu

Dizin ve dosyaları kopyalamak için kullanılır.

cp deneme.txt /home/kaanksc/Documents

Yukarıda deneme.txt dosyasını /home/kaanksc/Documents dizinine kopyalamış olduk.

touch komutu

Boş dosya oluşturmak için kullanılır.

touch kaan.txt

kaan isminde bir txt dosyası oluşturduk.

mkdir komutu

Dizin oluşturmak için kullanılır.

mkdir klasörüm

rm komutu

Dosya ve dizini silmek için kullanılır. Kullanırken dikkatli olmanızı öneririm.

Dosya Silme

rm dosya.txt

Dizin Silme

rmdir klasör

İçinde Dosya Olan Bir Dizini Silme

rm -rf klasör

grep komutu

Belirli bir dosya içerisindeki metinde arama yapar.

grep "merhaba" örnek.txt

kill komutu

Bir işlemi sonlandırmak için kullanılır. İş veya İşlem numarı olmalıdır.

kill 1126528

man komutu

Terminal komutlarının yardım sayfalarına ulaşabilirsiniz.

man ls

Detaylı bir şekilde ls komutunun kullanımını anlatır.

Temelde kullanacağımız komutlar bu şekildedir. Daha fazla komut bulmak için arama motorlarında Linux komutları olarak aratabilirsiniz.

Last updated